मनाला सुचत ते शब्दांत उतरवायला खुप आवडत.. प्रेम कथा वाचायला आणि लिहायला तर खुपच आवडत..

  • (22)
  • 3.2k
  • (13)
  • 1.9k
  • (13)
  • 1.9k
  • (16)
  • 2.2k
  • (14)
  • 1.9k
  • (13)
  • 1.9k
  • (15)
  • 1.9k
  • (15)
  • 1.7k
  • (11)
  • 2.3k
  • (15)
  • 2k