સાયન્સનો વિદ્યાર્થી છું. લવસ્ટોરી, ટ્રાવેલસ્ટોરી, થ્રીલર અને સાયન્સ ફિક્શન લખવું વધારે ગમે છે. વાંચનની સફર ત્રીજા ધોરણથી શરું થયેલી. આખું વેકેશન લાયબ્રેરીની ચાવી આપણા હેન્ડઓવર જ રહેતી બોસ !! પંચતત્રથી થયેલી શરુઆત ધીમેધીમે વિશ્વ સાહિત્ય સુધી પ્રસરી. લોકોને હળવા-મળવા કરતાં મને મારામાં વ્યસ્ત રહેવું વધારે પસંદ છે. પ્રકૃતિ અને વિજ્ઞાનના રહસ્યો મારો પહેલો પ્રેમ. બધીજ એડવેન્ચર એક્ટીવીટી, ટ્રાવેલિંગ, ગ્રાઉન્ડ સ્પોર્ટ્સ, રીડીંગ અને ચેલેન્જ એ મારા શોખ છે. પ્રકૃતિના પ્રેમે મને મજબુત બનાવ્યો અને સમાજની પ્રતિકૂળતાએ મૃદુ.

  • (4)
  • 121
  • (21)
  • 716
  • (98)
  • 885
  • (101)
  • 1k
  • (107)
  • 1.4k
  • (98)
  • 0.9k
  • (105)
  • 0.9k
  • (120)
  • 1.2k
  • (59)
  • 1k
  • (40)
  • 852
  • (113)
  • 1.2k
  • (56)
  • 853
  • (123)
  • 0.9k
  • (119)
  • 1k
  • (141)
  • 1k