સાયન્સનો વિદ્યાર્થી છું. લવસ્ટોરી, ટ્રાવેલસ્ટોરી, થ્રીલર અને સાયન્સ ફિક્શન લખવું વધારે ગમે છે. વાંચનની સફર ત્રીજા ધોરણથી શરું થયેલી. આખું વેકેશન લાયબ્રેરીની ચાવી આપણા હેન્ડઓવર જ રહેતી બોસ !! પંચતત્રથી થયેલી શરુઆત ધીમેધીમે વિશ્વ સાહિત્ય સુધી પ્રસરી. લોકોને હળવા-મળવા કરતાં મને મારામાં વ્યસ્ત રહેવું વધારે પસંદ છે. પ્રકૃતિ અને વિજ્ઞાનના રહસ્યો મારો પહેલો પ્રેમ. બધીજ એડવેન્ચર એક્ટીવીટી, ટ્રાવેલિંગ, ગ્રાઉન્ડ સ્પોર્ટ્સ, રીડીંગ અને ચેલેન્જ એ મારા શોખ છે. પ્રકૃતિના પ્રેમે મને મજબુત બનાવ્યો અને સમાજની પ્રતિકૂળતાએ મૃદુ.

  • (15)
  • 408
  • (23)
  • 1.4k
  • (119)
  • 2.9k
  • (112)
  • 2.7k
  • (120)
  • 3.8k
  • (110)
  • 2.2k
  • (119)
  • 2.1k
  • (124)
  • 3k
  • (84)
  • 2.4k
  • (42)
  • 1.6k