મહિલા, સશક્તિકરણ અને સમાનતા

by Gopal Yadav in Gujarati Magazine

“પોર્ન સ્ટારને સેલીબ્રીટીનો દરજ્જો આપીને ઓટોગ્રાફ લેવા પડાપડી કરતો સમાજ બળાત્કાર પીડિત મહિલાને પશુ કરતા પણ ઉતરતો દરજ્જો આપીને ધુત્કારી કાઢે છે, આવું કેમ ”