સોમનાથ મંદિર સૌથી વધુ તોડાયેલું Bhupendrasinh Raol દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ