રમખાણો ગુજરાતના Bhupendrasinh Raol દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ