Maitra Pakshyanche..! by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Magazine PDF

Maitra Pakshyanche..!

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Magazine

माणसातील मैत्र आपण या जगात नेहेमीच अनुभवत असतो पण प्राणी किंवा पक्षी यांच्याशी जमलेले मैत्रीचे नाते खुपच निरागस आणी निस्वार्थी असते .त्यांच्याशी जमलेले स्नेहबंध काही कारणाने दुरावण्याची पाळी आली तर डोळ्यात पाणी येते.कदाचित आपले त्यांचे पूर्वजन्मीचे काही नाते असेल ...Read More