Mumbai Pune Mumbai - 3 by Anuja Kulkarni in Marathi Film Reviews PDF

मुंबई पुणे मुंबई - ३

by Anuja Kulkarni in Marathi Film Reviews

मुंबई पुणे मुंबई - ३... मुंबई- पुणे वाद हा मुंबईकर आणि पुणेकरांनाही काही नवा नाही. पण एकमेकांशी वाद घालणारे हे मुंबई -पुणेकर एकमेकांच्या प्रेमात पडले तर..? अशीच काहीशी कथा घेऊन सतीश राजवाडे 'मुंबई पुणे मुंबई' हा चित्रपट घेऊन आले. ...Read More