Mrugjal - 11 by Komal Mankar in Marathi Novel Episodes PDF

मृगजळ ( भाग -11)

by Komal Mankar in Marathi Novel Episodes

श्री घरी आला आशुतोष कडून जेवण केलचं होतं त्याने त्याला वाटलं ऋतुजाला कॉल करावापण रात्री त्यांनी तिला कॉल नव्हता केला बेडवर येऊन श्री लवडला ... मँसेज रीग वाजलीहं आता कुणाचा मँसेज असावा म्हणून त्याने फोन हातात घेतला हे समजून ...Read More