ISHQ - 3 by Aniket Samudra in Marathi Love Stories PDF

इश्क – (भाग ३)

by Aniket Samudra Verified icon in Marathi Love Stories

त्या तरुणीला सोफ्यावर ढकलुन तो दुकानवाला निघुन गेला. कबिरचं डोकं सॉल्लीड ठणकत होतं, त्यातच त्या तरुणीला जिना चढवुन आणल्याने त्याला सॉल्लीड धाप लागली होती. डोक्याला हात लावुन तो खुर्चीत बसतच होता तोच त्याचा फोन खणखणु लागला. चार शिव्या हासडत ...Read More