Avyakt prem - 2 by Kirti Kumavat in Marathi Love Stories PDF

अव्यक्त प्रेम 2

by Kirti Kumavat in Marathi Love Stories

वर्षा मागून वर्ष सरत गेली ...... आणि मी तिची वाट बघत भूतकाळात अडकलो तिच्यात गुंतून गेलो. तिच्या आठवणी माझ्या साठी नव्या बनून परत यायच्या मी त्या रस्त्याच्या वळणावर थांबलेलो जिथे आम्ही शेवटी भेटलेलो . तिला सतत माझे डोळे शोधायचे ...Read More