two heart one sole... Love... by Vikash Dave in Gujarati Magazine PDF

દો દિલ એક જાન... પ્રેમ...

by Vikash Dave in Gujarati Magazine

પ્રેમ... પ્રેમ... પ્રેમ...પ્રેમ એક પ્રકારની એવી વેદના છે. જેને આપણે અનુભવી શકીએ છીએ પણ જોઈ શકતા નથી. પ્રેમ એ દુનીયાનો સુંદર શ્વાસ છે પરંતુ શરીરનો અનેરો ઉત્સવ નથી. પ્રેમ એ હૃદયની સાચી વેદના છે એના વગર સૃષ્ટિ શક્ય નથી. ...Read More