ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને આપણે

by Pankaj Dave in Gujarati Magazine

હું કોઈ લેખક નથી. હું આજે જે લખી રહ્યો છું તે મારો અંગત પ્રશ્ન પણ છે. આ વાત વિશે 2012 થી વિચારતો હતો ને ઘણીવાર બીજા વ્યક્તિઓ સાથે થોડી ચર્ચા પણ કરી છે. પણ આજે 26 જાન્યુઆરી ના દિવસે ...Read More