ચાલો 24 કલાક માટે સ્ત્રી સન્માનનો ખેલ કરીએ

by Ravi bhatt Matrubharti Verified in Gujarati Magazine

ચાલો 24 કલાક માટે સ્ત્રી સન્માનનો ખેલ કરીએ સ્ત્રી જ્યારે આ પોતાની ક્ષમતાનો આત્મસાક્ષાત્કાર કરી લેશેને ત્યારથી તેને આ દુનિયા ખૂબ જ નાની અને ક્ષુલ્લક લાગશે. સોશિયલ રિસ્પેક્ટ માટે જ્યાંત્યાં દોડાદોડ કરતી સ્ત્રીએ માત્ર સેલ્ફ રિસ્પેક્ટને પ્રાધાન્ય ...Read More