આઈ લવ યુ વિભુ : સ્ત્રીની શક્તિનું સાચું સ્વરૂપ

by Ravi bhatt Matrubharti Verified in Gujarati Magazine

આઈ લવ યુ વિભુ : સ્ત્રીની શક્તિનું સાચું સ્વરૂપ સ્ત્રી જ્યારે આ પોતાની ક્ષમતાનો આત્મસાક્ષાત્કાર કરી લેશેને ત્યારથી તેને આ દુનિયા ખૂબ જ નાની અને ક્ષુલ્લક લાગશે. સોશિયલ રિસ્પેક્ટ માટે જ્યાંત્યાં દોડાદોડ કરતી સ્ત્રીએ માત્ર સેલ્ફ રિસ્પેક્ટને ...Read More