Bharattarn Vinoba bhave by Nagesh S Shewalkar in Marathi Magazine PDF

भारतरत्न : विनोबा भावे

by Nagesh S Shewalkar Verified icon in Marathi Magazine

कोकण प्रदेशातील रायगड जिल्हा! रायगड जिल्ह्यातील गागोदे या नावाचे गाव. गागोदे गावात नरहरी भावे या नावाचे एक गृहस्थ राहात होते. त्यांच्या पत्नीचे नाव रुक्मिणीबाई होते. नरहरी भावे हे बडोदा येथील संस्थानात नोकरीस होते. नरहरी-रुक्मिणीबाई यांना चार मुले होती. त्यापैकी ...Read More