भटकंती.. (सुरुवात एका प्रवासाची ) ........ (भाग ५)

by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Novel Episodes

आम्ही रस्ता हरवलो.... दुसरीकडे जायचे होते आम्हाला, भलतीकडेच आलो. तसे सगळ्यांकडे मॅप आहेत, तरी कसे हरवलो काय माहित ? आकाश हसला त्यावर... इकडे नकाशे वगैरे असा काही चालत नाही. फक्त डोळ्यासमोर जे दिसते ते खरं असते. ...Read More