Natyanch Ganit - 1 by Pravin Gaikwad in Marathi Love Stories PDF

नात्याचं गणित - भाग १

by Pravin Gaikwad in Marathi Love Stories

आयुष्य जगात असताना खूप सारी नाती बनत असतात, तुटत असतात. प्रत्येक नात्याचं आपलं एक गणित असत आणि प्रत्येक माणसाची ते गणित सोडवण्याची आपली-आपलीएक वेगळीपद्धत असते. माणसालाप्रत्येक नात्याचं गणित बरोबर सोडवतात येतंचअसं नाही. काही नात्यांचं गणित बरोबर सुटत, काही नात्यांचं ...Read More