Pyar Mein.. Kadhi Kadhi - 1 by Aniket Samudra in Marathi Love Stories PDF

प्यार मे.. कधी कधी (भाग-१)

by Aniket Samudra Verified icon in Marathi Love Stories

“वेडी आहेस का तु?”, मी जवळ जवळ नेहावर ओरडतच म्हणालो.. “काय लावलं आहेस सकाळपासुन चल ना.. चल ना? जाऊ का मी घरी?”“प्लिज जानू.. चल ना रेssss”, नेहा लाडीक हेल काढत म्हणाली. “नाssssssही.. मी येणार नाही.. आणि प्लिज ते जानू ...Read More