Raatrani - 13 by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Love Stories PDF

रातराणी.... (भाग १३)

by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Love Stories

तसा विनय हसू लागला. " काही नाही तसं ... छान वाटते तिच्याशी बोलताना... थंड हवेची झुळूक वाटते ती.. आणि तिची smile बघितली नाही... काय फील होते .. ते नाही explain करू शकत. " विनय वेगळ्याच जगात गेलेला बोलताना." तसं ...Read More