Raatrani - 14 by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Love Stories PDF

रातराणी.... (भाग १४)

by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Love Stories

विनय वरती येतंच होता. तेव्हढयात अनुजाचा फोन आला. " कुठे आहेस ? " ," मी खाली आहे.. येतोच आहे वर.. ", " wait !! मी येते खाली.. थांब... " तिने फोन कट्ट केला. अरेच्या !! तिच्याकडे लक्षच नाही आज. ...Read More