chandani ratra - 1 by Niranjan Pranesh Kulkarni in Marathi Love Stories PDF

चांदणी रात्र - १

by Niranjan Pranesh Kulkarni in Marathi Love Stories

राजेशला सकाळी जाग आली तेव्हा त्याला फार आश्चर्य वाटलं. कारण तो त्याच्या घरी बेडवर नव्हता तर स्वारगेट बसस्थानकाच्या एका बाकावर होता. ‘यावेळी आपण इथे कसे आणि का झोपलो होतो?’ राजेशला प्रश्ण पडला. तो बाकावरून उठला. त्याने खिशाला हात लावला ...Read More


-->