Naa kavle kadhi - 2 - 24 by Neha Dhole in Marathi Novel Episodes PDF

ना कळले कधी Season 2 - Part 24

by Neha Dhole in Marathi Novel Episodes

तिने सिद्धांत कडे पाहिलं, तिला वाटलं त्याची परवानगी घ्यावी. सिद्धांत ला कळलं ते तो म्हणाला, 'माझ्या कडे बघूच नको ह!' 'आपले decisions आपण घ्यायचे'.'आणि मला पण पटत की कुठलीच गोष्ट try केल्याशिवाय चांगली वाईट ठरवू नये'. 'मग हे ...Read More