Yara a girl - 16 by pinkal macwan in Gujarati Adventure Stories PDF

યારા અ ગર્લ - 16

by pinkal macwan Matrubharti Verified in Gujarati Adventure Stories

તમે લોકો અહીં જ રોકાવ. ઓકેલીસ ચાલો, એટલું કહી ફિયોના જાસૂસ ઓકેલીસ ને લઈ ને મોલીઓનના રૂપમાં ત્યાં થી નીકળી ગઈ.યારા તું બરાબર છે? ગ્લોવરે પૂછ્યું.હા ગ્લોવર હું બરાબર છું, યારા એ પુરી સ્વસ્થતા સાથે કહ્યું. ગ્લોવર આપણે મોસ્કોલા ...Read More