સાહિત્યની સફર ખૂબજ રોમાંચિત અને સફળતા પૂર્વક ચાલી રહી છે. મારી દરેક સફળતા માટે વાચકોનો પ્રેમ અને સહકાર ખૂબ અગત્યનો છે. માતૃભારતી ટીમ અને મહેન્દ્રભાઈનું પ્રોત્સાહન તથા સહકાર મળી રહ્યો છે. નવલકથા લખવા માટે કથાબીજ આપણાં તથા અન્યના જીવન , કલ્પના, સ્ફુરણા ને ક્યારેક કોઈક વાસ્તવિકતા પણ ભાગ ભજવી જાય છે જે શબ્દોમાં સાકાર થાય છે. મારાં સહુ વાચકોનો મારી કૃતિઓને વધાવવા બદલ દિલથી આભાર. વધું વાંચવા www.daksheshinamdar.com ફોલો કરો. https://chat.whatsapp.com/DgxwH9TvGtj45IpIo26fdJ

  • (19)
  • 414
  • (22)
  • 618
  • (44)
  • 836
  • (28)
  • 816
  • (41)
  • 1.3k
  • (38)
  • 1.6k
  • (30)
  • 870
  • (40)
  • 1.2k
  • (54)
  • 1.4k
  • (29)
  • 1.1k