Mitra my friend - 12 by vinit Dhanawade in Marathi Love Stories PDF

मित्र my friend - भाग १२

by vinit Dhanawade in Marathi Love Stories

सकाळ होताच , बँक उघडताच संदीपचे पैसे देऊन आणि प्रवासात , दिल्लीला गेल्यावर पैश्याची अडचण भासू नये म्हणून त्याने आणखी पैसे काढले. पहिल्यांदा विमान प्रवास म्हणून प्रिया ,संदीप खुश... विवेक मात्र वेगळ्या विचारात... कसली चुकीची कामं करतो आहे केशव.. ...Read More