Mitra my friend - 15 by vinit Dhanawade in Marathi Love Stories PDF

मित्र my friend - भाग १५

by vinit Dhanawade in Marathi Love Stories

सकाळी उशिराने जाग आली त्याला.. २ दिवस अपूर्ण झोपेमुळे असावं कदाचित... घड्याळात पाहिलं तर सकाळचे ९.३० वाजत होते. डोकं अजूनही जड होते. पहिला विचार आला तो प्रियाचा.. काय झालं असेल तिथे.. तसाच बेडवर बसून होता. पोटात भुकेची जाणीव झाली. ...Read More