Firuni navi janmen mi - 4 by Sanjay Kamble in Marathi Love Stories PDF

फिरून नवी जन्मेन मी - भाग ४

by Sanjay Kamble in Marathi Love Stories

ती माणवी आकृति आता झाडामागून पुर्ण बाहेर येऊन उभी माझ्याकडे पहात होती... मी पन त्याच्या कडे पाहू लागलो, तसा मनात एक विचार चमकुन गेला की काल रात्रि हीच आकृति माझ्या मागे होती.. आणि सर्रर्रर्रर्रर्र कन अंगावर काटा आला... ते ...Read More