The Infinite Loop of Love - Last Part by Shubham S Rokade in Marathi Love Stories PDF

The Infinite Loop of Love - Last Part

by Shubham S Rokade Verified icon in Marathi Love Stories

विश्वास हा फार मोठा शब्द आहे . विश्वास घात हा आजकाल दैनंदिन वापरातील शब्द झाला आहे . कॉलेजचे दिवस . अकरावीत असताना रवी पहिल्यांदा त्याला भेटला होता . प्रीती व संकेत आनंदात होते पण महेंद्रने बोलेल्या गोष्टीमुळे संकेत आता ...Read More