Mala Kahi Sangachany - 18-1 by Praful R Shejao in Marathi Novel Episodes PDF

मला काही सांगाचंय...- १८-1

by Praful R Shejao in Marathi Novel Episodes

१८. नियतीचा खेळ... आत कुमारचं ऑपरेशन सुरु होत ,पण त्याची काहीएक जाणीव त्याला नव्हती . तो आधीच बेशुध्द होता आणि ऑपरेशन सुरु करण्यापूर्वी डॉक्टरांनी त्याच्या काही अवयवांना सुन्न करेल असे इंजेक्शन दिले होते... जवळ जवळ दीड तास झाला तरी ...Read More