Mala Kahi Sangachany - 18-2 by Praful R Shejao in Marathi Novel Episodes PDF

मला काही सांगाचंय...- १८-२

by Praful R Shejao in Marathi Novel Episodes

१८. नियतीचा खेळ... remaining तर इकडे ती तिच्या शहरात पोहोचली तेव्हा बराच वेळ झाला होता ... ती बसमधून उतरून घरी जातेवेळी रस्त्याच्या कडेला दिवे लागले होते , तिने मोबाईल मध्ये किती वाजले ते पाहिले तर ७:३० वाजलेले ... तिने ...Read More