પ્રત્યાગમન - ભાગ ૧૦ - છેલ્લો ભાગ

by Jyotindra Mehta Verified icon in Gujarati Novel Episodes

જજે મધુકર ને કહ્યું તમારા વિરુદ્ધ બધા આરોપ સાબિત થયા છે હું ફાઇનલ જજમેન્ટ આપું તેના પહેલા તમારે તમારી સફાઈમાં કઈ કહેવું છે.મધુકરે કહ્યું મારા પરના કોઈ આરોપોનું હું ખંડન કરવા નથી માંગતો અને હું નિર્દોષ છું તેવું પણ ...Read More