Mala Kahi Sangachany - 23 by Praful R Shejao in Marathi Novel Episodes PDF

मला काही सांगाचंय... - २३

by Praful R Shejao in Marathi Novel Episodes

२३. आठवण एकांतात असल्याने त्या अनावर प्रश्नांनी तिच्या मनावर ताबा मिळवला ... पण तिचा नाईलाज होता कारण गतकाळ आणि त्याच्याशी संबंधित असलेल्या गोष्टी एकाकी असतांना जास्त तीव्र होऊन आपला हेतू साध्य करतात ... कधी विसर पडलेला भूतकाळ नजरेसमोर जुन्या ...Read More