Nidhale Sasura - 7 by Nagesh S Shewalkar in Marathi Fiction Stories PDF

निघाले सासुरा - 7

by Nagesh S Shewalkar Matrubharti Verified in Marathi Fiction Stories

७) निघाले सासुरा! चहा झालेला असताना बाई म्हणाली, "सरस्वती, आपण दुपारी आमंत्रण म्हणजे पत्रिका कुणाकुणाला द्यायच्या ती यादी करूया. वाटते गं, महिना आहे पण दिवस असे चुटकीसरशी निघून जातात..." सरस्वती त्यावर काही ...Read More