प्रेमा तुझा रंग कोणता.. - ५ - अंतिम भाग

by Anuja Kulkarni Verified icon in Marathi Love Stories

प्रेमा तुझा रंग कोणता..-५ गिरीजा सगळ सामान घेऊन थेट आईकडे गेली..तिनी तिच्या घरची बेल दाबली..दार आईनी उघडल..गिरीजा सामान घेऊन आलेली पाहून आई बुचकळ्यात पडली.. “आई...बाजूला हो... मला सामान ठेऊ दे माझ्या रूम मध्ये..” “काय झाल गिरीजा...एकदम ...Read More