Mala Kahi Sangachany - 26 by Praful R Shejao in Marathi Novel Episodes PDF

मला काही सांगाचंय... - २६

by Praful R Shejao in Marathi Novel Episodes

२६. जाणीव अनिरुध्द बॉक्स जवळ बसून असतांना डोळे भरून आल्याने त्याचे दोन चार आसवं त्यावर पडली ... पटकन खिश्यातून रुमाल काढून त्याने ते आसवं पुसले अन ओल्या पापण्या हि रुमालाने पुसल्या ... मग अलगद बाहेर काढून त्यावर डाग तर ...Read More