Emotions chi Rakhel - 1 by Dhanashree Salunke in Marathi Love Stories PDF

इमोशन्सची रखेल - 1

by Dhanashree Salunke in Marathi Love Stories

“इमोशन्सची रखेल”( भाग १) बेडरूमधल्या टेबलवरील मेणबत्तीच्या मिणमिणत्या प्रकाशाने ,तिच्या वितळलेल्या मेणाचा ओघळ , सोनेरी रंगात उजळतं होता. टेबलावर जागोजागी सांडलेल्या, अर्धवट सुकलेल्या पेंटिंगच्या रंगांवरून प्रवाही होताना त्या सोनेरी पारदर्शी मेणाचा आभासी रंगबदल होत होता.मेणाचा हा आभासी रंगबद्दल , ...Read More