Mala Kahi Sangachany - 29 by Praful R Shejao in Marathi Novel Episodes PDF

मला काही सांगाचंय.... - २९

by Praful R Shejao in Marathi Novel Episodes

२९. निमित्त तिने दार उघडले ... बाहेर येतेवेळी नाईट लॅम्प आणि पंखा बंद न केल्याने सुरूच होते ... ती दार मागे ढकलून बिछान्यावर बसली , डायरी अलगद उचलून हातात घेतली ... पुढे वाचायला सुरुवात करणार तोच मोबाईलचा टॉर्च ...Read More