Nidhale Sasura - 11 by Nagesh S Shewalkar in Marathi Fiction Stories PDF

निघाले सासुरा - 11

by Nagesh S Shewalkar Matrubharti Verified in Marathi Fiction Stories

११) निघाले सासुरा! एकेक दिवस मागे पडत होता. लग्नाचा दिवस जवळ येत होता. तसतशी लगीनघाई वाढत होती. त्यादिवशी जेवणे झाली आणि सारे जण दिवाणखान्यात बसले असताना बाई म्हणाली, अहो, आपण एक गोष्ट कशी विसरलो हो? ...Read More