પ્રતિસૃષ્ટિ - અ સ્પેસ સ્ટોરી - ૨૨

by Jyotindra Mehta Verified icon in Gujarati Novel Episodes

(પાછલા ભાગમાં જોયું કે બિલ્વીસ રિવાની મદદથી કેદની બહાર આવે છે અને શ્રેયસ પર હુમલો કરે છે પણ જયારે લાગે છે કે તે સામનો નહિ કરી શકે તે ફરાર થઇ જાય છે અને તે પ્રોડિસો સુધી પહોંચે ત્યાં સુધીમાં ...Read More