Julale premache naate - 45 by Hemangi Sawant in Marathi Novel Episodes PDF

जुळले प्रेमाचे नाते - भाग-४५

by Hemangi Sawant in Marathi Novel Episodes

"मी सांगितल ना आता तू सांग बर..." आईने लगेच प्रश्न केला. हो नाही.. करत मी बोलु लागले.."अग आई.. ते म्हणजे... मला निशांत आवडतो. खरतर खूप आधीपासुन तो आवडू लागला होता. त्याने माझी काळजी घेणं.. त्याला माझ्या बद्दल सगळं नाहीत ...Read More