Mala Kahi Sangachany - 33 - 1 by Praful R Shejao in Marathi Novel Episodes PDF

मला काही सांगाचंय..... - ३३ - १

by Praful R Shejao in Marathi Novel Episodes

३३. आशा , निराशा कितीतरी वेळ ती तशीच खुर्चीत बसून होती ... मनात येणारे प्रश्न तिला आणखी जास्त त्रास देत होते ... डोकं शरीरापेक्षा जड झालं की काय असं तिला वाटून गेलं , तिच्या मनात सतत एकापाठोपाठ एक विचार ...Read More