Mala Kahi Sangachany - 34 - 2 by Praful R Shejao in Marathi Novel Episodes PDF

मला काही सांगाचंय..... ३४ - २

by Praful R Shejao in Marathi Novel Episodes

३४. लपंडाव remaining रिकामा झालेला चहाचा ग्लास टेबलवर गोल गोल फिरवत , मध्येच दोन्ही हात टेबलवर ठेवून तळहात एकावर एक ठेवले " मी तुला , तुझ्या हँडबॅग मध्ये चुकून आलेलं नोटबुक येतेवेळी आणायला सांगितलं होतं ..." " अस्स ...Read More