Mala Kahi Sangachany - 39 - 4 by Praful R Shejao in Marathi Fiction Stories PDF

मला काही सांगाचंय..... - ३९ - ४

by Praful R Shejao in Marathi Fiction Stories

३९. सोबती - जुने कि नवे - 4 तिच्याशी बोलत थांबण्याची माझी मुळीच इच्छा नव्हती ... तरी मी म्हणालो , " किर्तीप्रिया , हे तुझं काय चाललं ? " " कुठे काय ? काही तर ...Read More