Mala Kahi Sangachany - 40-2 by Praful R Shejao in Marathi Fiction Stories PDF

मला काही सांगाचंय.... - ४० - २

by Praful R Shejao in Marathi Fiction Stories

४०. एक घाव आणखी - 2 इकडे रुग्णालयात --- जेव्हा जवळपास ६:३० वाजलेले , डॉक्टर देवांश वैद्य आणि नर्स यांनी कुमारला तपासलं , त्याच्या तब्येतीत बऱ्यापैकी सुधारणा झाली हे त्यांना कळलं आणि त्याचा त्यांना आनंदही झाला ...Read More