Mala Kahi Sangachany - 40-4 by Praful R Shejao in Marathi Novel Episodes PDF

मला काही सांगाचंय.... - ४० - ४

by Praful R Shejao in Marathi Novel Episodes

४०. एक घाव आणखी - 4 " जवळपास ६ वाजता , डॉक्टरांनी कुमारला तपासलं तेव्हा तो त्यांच्याशी बोलला आणि डॉक्टरांना त्याचा आजार समजला , कुमारने डॉक्टरांना विचारलं की ' मी कुठे आहे , तुम्ही कोण आहे ? ' ...Read More