Aghatit - 7 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Novel Episodes PDF

अघटीत - भाग ७

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Novel Episodes

अघटीत भाग ७ दुसर्या दिवशी कॉलेजला गेल्यावर क्षिप्राच्या आजीने तिच्या आईला वरदाला बोलावले . आणि तिला जे जे काही क्षिप्रा बाबत संशयास्पद वाटत होते ते बोलून दाखवले. वरदा पण थोडी काळजीत पडली ,तिने ठरवले आता थोडे कड्क धोरण घ्यायला ...Read More