Aghatit - 14 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Novel Episodes PDF

अघटीत - भाग १४

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Novel Episodes

अघटीत भाग १४ त्या दिवशी गौतमचा मेसेज तिला मिळाला तो नुकताच परदेशातून परतला होता ,त्याने तिला घरी भेटायला बोलावले होते. क्षिप्राचे मन थरारून उठले त्याला भेटायची आस तिला होतीच . घरी बोलावले म्हणजे घरच्या लोकांशी ओळख करून देतोय वाटत ...Read More