Ek hota raja - 4 by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Love Stories PDF

एक होता राजा…. (भाग ४)

by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Love Stories

मंगेश दचकला. " अरे… हे काय… ","माझ्या engagement चे invitation… " मंगेशला धक्का बसला. निलमकडे बघत राहिला."अरे, असा काय बघतोस…जसं काही तुला माहीतच नाही.","मला कसं कळणार ? "," राजा बोलला नाही तुला… " मंगेशने नकारार्थी मान हलवली."त्याला तर पहिलच ...Read More