Mehendichya Panaver - 1 by Aniket Samudra in Marathi Love Stories PDF

मेहंदीच्या पानावर (भाग-१)

by Aniket Samudra Matrubharti Verified in Marathi Love Stories

२४ डिसेंबर आज स्टुडीओ मध्ये आशु जोऱ्रात ओरडलीच “अग्गं हात सोडं.. कित्ती जोरात दाबती आहेस..” त्याला कारणही तस्सच होतं ‘राज’ स्ट्युडीओ मध्ये अचानकपणे आला होता, त्याचे आज रेकॉर्डींग नसताना त्याचे अनपेक्षीतपणे येणं त्याला अनपेक्षीतपणे बघणं माझ्यासाठी एक ...Read More